ElancE
Software voor Productieplanning en -Registratie
5 redenen

Wanneer gaat een order de fabriek in ?  


Resultaten

Registratiepunt ElancE in productie

Product

Sturen op uren

ElancE doet wat het zegt: sturen op uren. Want het is de kunst om de uren van mensen en machines zo goed mogelijk te benutten en tegelijkertijd de orders snel en op tijd de deur uit te krijgen.

ElancE biedt alle stuurmiddelen die daarvoor nodig zijn.

Allereerst bij het sturen van de productiecapaciteit en de acceptatie van orders op basis daarvan. En het vertalen van deze klantorders (projecten) naar hapklare brokken voor de productie (werkorders).

Werklastbeheersing

Daarna worden de geplande werkorders volgens het concept van werklastbeheersing uitgegeven naar de fabriek. Want een beheerste werklast is de basis voor een optimale performance van de productie:

  • Is de werklast te hoog dan raakt de fabriek verstopt, lopen mensen te zoeken naar de juiste order en worden doorlooptijden lang en onvoorspelbaar. Het volduwen van een fabriek is contraproductief.
  • Is de werklast te laag dan daalt de output en ontstaan er leegloopuren en afstemmingsverliezen in de productie.

Dit wordt overigens alleen zichtbaar via de nacalculaties, want de mensen passen hun werktempo aan als er te weinig werk is.
Er is dus bij elke situatie een bepaalde optimale werklast, waarbij de productie de maximale output levert, bij een optimale efficiency en een korte, vaste doorlooptijd. Het is de kunst de druk op de ketel te houden, zonder de productie te verstoren.

Gedoseerd uitgeven van orders naar productie.

De werkuitgifte kan in ElancE “sturen op uren” al dan niet gekoppeld worden aan een formele ordervrijgave. Want er is niets vervelender (en desastreuzer voor de performance) dan een werkorder te starten en er halverwege achter komen dat deze niet afgemaakt kan worden. Pas als alle stoplichten op groen staan kan de productie snelheid maken. En alleen als de productie snelheid maakt wordt er geld verdiend.

Het bewaken van deze snelheid is een integraal onderdeel van ElancE “sturen op uren”. Via de uren- en voortgangsregistratie is altijd exact bekend hoeveel uren er nog resteren in de planning, of de urenbesteding nog klopt met de voorcalculaties en of alle werkorders op tijd klaar zullen zijn.

 
lean@elance.nl | 0512 - 589 838
Driving production to perfection

Made with ♥ by BO. Be Original

>