ElancE
Software voor Productieplanning en -Registratie
5 redenen

Productieplanning & bezetting
Sturen op Uren is voor order-acceptatie op lange termijn en de personeelsplanning van mensen op korte termijn belangrijk
>> meer

Shop Floor Control
Sturen op Uren is voor order-acceptatie op lange termijn en de personeelsplanning van mensen op korte termijn belangrijk
>> meer

Online urenregistratie
Correcte ordernacalcultaties, personeelsurenbriefjes en prestatie -indicatoren zijn het resultaat van 1 klik
>> meer

Prestaties & rendement
De standaard prestatie-indicatoren zijn een goed startpunt voor een constante ver betering van de performance van productie
>> meer

Welke funkties zitten in ElancE

Hieronder zijn een aantal funkties opgegeven die in ElancE zitten.

  1 Projecten


  Projectenlijst


  Projectmijlpalen en registratie


  Projectkenmerken


  Voorcalculatie project


  projectplanning

  2 Werkorders en bewerkingen

   

  Digitaal planbord (orders en bewerkingen)

   

  Status werkorder : spoed, onderbroken

   

  Sorteerkenmerk per bewerking

   

  Volgorde-sortering werkbonnen op bewerkingnivo

   

  Toewijzen orders aan machine’s en personen

   

  Koppelen van orders

   

  Weekbezetting overzicht (ingepland en cumulatief)

   

  Extra stuureenheid per bewerking (mtr,m ² )

  3 Registratie uren, aantallen en afkeur

   

  Orderregistratie (direct en indirect)

   

  Machine en persoonregistratie

   

  On-line registratie (barcode registratie)

   

  Off-line registratie (digitaal urenbriefje)

   

  Fiatteren uren

   

  Werktijdroosters

   

  Pauzes automatisch verrekenen

   

  Exporteren uren

   

  (Deel)gereedmelden bewerkingen/orders

   

  Aantallen en afkeuroorzaken registreren

   

  Met meerdere orders tegelijk bezig zijn

   

  Meer personen op 1 werkbon tegelijk scannen

  4 Prestatiemeting

   

  Resultatenlijsten

   

  Standaard rapportages

   

  KPI grafieken

  5 Overige functionaliteit

   

  Importeren gegevens uit Erpsysteem

   

  Artikelbestand

   

  Aanwezigheidsregistratie

   

  Receptiescherm, ontruimingsplan

   

  Bedrijfskalender

 
lean@elance.nl | 0512 - 589 838
Driving production to perfection

Made with ♥ by BO. Be Original

>