ElancE
Software voor Productieplanning en -Registratie
5 redenen

Wat doet u aan prestatiemeting ?  
Resultaten

 KPI's zijn gelijk zichtbaar

Resultaten

Prestatiemeting
In ElancE “sturen op uren” worden de prestaties van afdelingen en capaciteitsgroepen in de productie over alle orders heen gemeten. En onder bepaalde voorwaarden zelfs van individuele personen en machines.

Key Perfomance Indicators (KPI’s) als productiviteit, bezettingsgraad, doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid rollen in grafiekvorm automatisch uit het systeem. Zonder dat daarvoor extra registraties nodig zijn.
Zo kan de hele organisatie, van hoog tot laag, zien of de doelstellingen op de korte en de lange termijn worden bereikt. En op welke plekken of op welke punten verbeteringen nodig zijn.

Met deze metingen stelt ElancE “sturen op uren” het management in staat om rationele beslissingen te nemen, op basis van harde cijfers over langere periodes. Want voor mensen is het laatste probleem altijd het grootste probleem.

 
lean@elance.nl | 0512 - 589 838
Driving production to perfection

Made with ♥ by BO. Be Original

>