ElancE
Software voor Productieplanning en -Registratie
5 redenen

Hoe houdt u de benodigde productieplanning bij ?  


Resultaten

Inzoomen

Voorbeeld weekbezetting productie

 

Inzoomen

Voorbeeld gantchart werkorders

 

 

Voorbeeld digitale planbord

 

Productie planning

De planning in ElancE is volledig op elke specifieke bedrijfssituatie in te richten. Alle afdelingen en bewerkingen in het productieproces kunnen volledig op maat geconfigureerd worden, waarbij ook onhebbelijkheden als vervelende omsteltijden of andere planningskenmerken ingebracht kunnen worden.

Planniveau voor elke processtap

Daarnaast kan in ElancE op verschillende manieren en op meerdere niveaus worden gepland. Zo kunnen offertes en prognoses bijvoorbeeld apart worden ingepland. Ook is het mogelijk om grotere projecten eerst grof in te plannen en te sturen op projectmijlpalen, en later (als de werkvoorbereiding klaar is) de planning te verfijnen naar gedetailleerde werkorders. ElancE biedt hiervoor een keur aan planningsgereedschappen en -schermen.

 

Door van grof naar fijn te werken wordt het aantal planningswijzigingen beperkt, maar iedereen die dagelijks met een productieplanning werkt weet één ding: deze klopt nooit met de werkelijkheid. Dagelijkse onzekerheden zoals ziekte, machinestoringen, te weinig of verkeerd materiaal, fouten in tekeningen, en onjuiste voorcalculaties zorgen ervoor dat elke planning alweer verouderd is op het moment dat deze afgedrukt wordt. Het gevolg hiervan is, dat de organisatie constant aan het bijsturen is.

 

Adequaat bijsturen van productie levert erg veel op

Met ElancE “sturen op uren” kunt u het planningsproces beter beheersen tegen lagere kosten, maar vooral sneller bijsturen. Want in ElancE is bijsturing het uitgangspunt voor een beheerste productie. De directe terugkoppeling vanuit de productie op de planning is daarbij een vereiste. De ordervoortgang wordt in alle schermen via kleursignalering in één oogopslag zichtbaar gemaakt, zodat de planner knelpunten snel ziet ontstaan.

Een snelle signalering van knelpunten is belangrijk, maar niet genoeg. Er moet ook snel en flexibel ingegrepen kunnen worden, want (te) laat ingrijpen kost geld en gaat ten koste van de performance. De planningsschermen van ElancE bieden daarvoor dan ook de benodigde stuurmiddelen. In de digitale planborden van ElancE kunnen werkorders bijvoorbeeld met “drag and drop” eenvoudig en snel verplaatst worden.

 

ElancE “sturen op uren” geeft zo een ongekende reactiesnelheid en transparantie in de productiebesturing. Want iedereen beschikt altijd over dezelfde, actuele en complete plannings- en voortgangsinformatie.

Die transparantie is vereist om optimaal samen te werken.

 

En dat is iets wat met ‘papieren’ planningslijsten uit Excel veel moeilijker te realiseren is.

 
lean@elance.nl | 0512 - 589 838
Driving production to perfection

Made with ♥ by BO. Be Original

>