ElancE
Software voor Productieplanning en -Registratie
5 redenen

Hoe houdt u de werkorder-uren bij ?  


Resultaten

Inzoomen

Registratiescherm productie

Uren off line invullen/aanpassen

 

Registratie

In ElancE “sturen op uren” is de registratie van uren, aantallen en voortgang geen doel op zich. Want de productie is natuurlijk geen registratiefabriek.
Er is door ElancE daarom erg veel zorg besteed aan het minimaliseren van de ‘registratielast’ in de productie.
 Allereerst door het aantal benodigde handelingen per registratie te minimaliseren. Dat is een stuk gemak voor alle mensen in de productie.

Ten tweede door het juiste detailniveau voor de productiebesturing te kiezen tijdens de implementatie. Te grof sturen en registreren geeft namelijk te weinig inzicht en sturingsmogelijkheden. Te fijn betekent verlies aan overzicht, meer planningswijzigingen en veel registraties. Zoals in ieder systeem geldt ook in ElancE: hoe meer detail, hoe meer werk!

Ten derde wordt de registratie in ElancE “sturen op uren” voor meerdere doeleinden gebruikt. De registratie in ElancE “sturen op uren” dient namelijk niet alleen voor administratieve doeleinden. Uiteraard worden de uren van mensen en machines en nacalculaties haarscherp inzichtelijk, en netjes in de administratie verwerkt. Dat helpt om onrendabele activiteiten af te stoten en voorcalculaties/normtijden te verbeteren. Aan het eind van iedere dag of ploeg kan de balans worden opgemaakt. Urenafwijkingen kunnen zelfs al tijdens productie gesignaleerd worden, zodat er ingegrepen kan worden als het nog zin heeft. Maar de registratie in de productie dient tegelijkertijd ook als een directe terugkoppeling op de planning en als input voor de prestatiemetingen.
De registratie in ElancE slaat dus 5 vliegen in 1 klap: voortgangsbewaking, ordernacalculaties, urenbriefjes, traceability en prestatiemeting. Zo wordt dubbel werk voorkomen.

 
 
lean@elance.nl | 0512 - 589 838
Driving production to perfection

Made with ♥ by BO. Be Original

>