ElancE
Software voor Productieplanning en -Registratie
5 redenen

Hoe weet u hoever een werkorder klaar is ?  


Resultaten
Inzoomen
Digitaal planbord met drag-drop functie
 
 
Inzoomen
  Voorbeeld werklast en voortgang

Shop Floor Control

Het maken van een goede planning is niet eenvoudig, maar het bewaken, bijsturen en bijhouden van het plan tijdens de uitvoering is nog veel moeilijker. En ook meer werk. Vooral het verkrijgen van de voortgangsinformatie kost veel tijd. Daarvoor moeten planners vaak de productie in lopen. Want zonder terugkoppeling is het lastig sturen.

In ElancE “sturen op uren” is de actuele werklast op de werkvloer steeds exact bekend, door de koppeling tussen de urenregistratie en de planning. Er wordt real time gestuurd op resterende uren tegen resterende capaciteit.  

En via het werkuitgiftescherm van ElancE kan de werklast zo goed mogelijk worden gebalanceerd over de verschillende werkcentra. Bijkomstig voordeel is, dat daarmee ook de financiële onderhanden werk positie verbetert.

Digitaal planbord geeft in de situatie van productie realtime en overzichtelijk weer

Groot voordeel is dat ook de mensen in de productie meteen op hun scherm zien wat er gebeurt. Als een bewerking klaar is wordt deze gereed gemeld, en verdwijnt de order van hun ‘to-do lijstje’ op het scherm. De planner ziet dan vanzelf hoeveel uren er nog resteren, en wanneer er nieuwe werkorders uitgegeven moeten worden. Die komen er dan in de productie weer onderaan het lijstje bij.
Met ElancE “sturen op uren” is snel bijsturen zo een peulenschil: zodra de planner op zijn scherm een afwijking constateert of als een klant er om vraagt kan de planner via het planningsscherm direct ingrijpen. Zo kan de planner een order bijvoorbeeld herplannen, splitsen, spoed maken, van prioriteit veranderen of onderbreken.

Natuurlijk is niet alles via het scherm op te lossen: dat is het verschil tussen plannen en regelen. Maar ook om iets snel te regelen moet de planner eerst de noodzaak zien.  

Deze ongekende reactiesnelheid van ElancE “sturen op uren” stelt bedrijven in staat om te werken met een uiterst korte doorlooptijd en toch snel in te spelen op klantenwensen en wijzigingen. Dat heet Quick Response Manufacturing.

 
lean@elance.nl | 0512 - 589 838
Driving production to perfection

Made with ♥ by BO. Be Original

>