ElancE
Software voor Productieplanning en -Registratie

Voordelen

Beperkte investering
Omdat ElancE “sturen op uren”:

  • eenvoudig onder het bestaande ERP-systeem te koppelen is,
  • door iedereen snel te leren en te gebruiken is,
  • snel te implementeren is onder deskundige begeleiding, en
  • geen hoge systeemeisen stelt
blijft de investering beperkt. Het systeem is zo voor ieder bedrijf betaalbaar.

Besparingen
De investering in ElancE “sturen op uren” kan gewoonlijk al op korte termijn terugverdiend worden, op basis van lagere indirecte kosten voor planning, voortgangsoverleg, urenregistratie, en dergelijke. Een besparing van 800 tot 1.200 uur per jaar maakt het systeem al zeer rendabel.
Vergelijkt u de totale kosten van uw huidige productiebesturing, registratie en administratieve verwerking maar eens met de invoering van ElancE.

Maar de èchte voordelen worden natuurlijk pas op langere termijn bereikt, als de productie optimaal gaat presteren en de service naar de klanten wordt verbeterd. Dit voordeel wordt bovendien door ElancE zelf gemeten en gepresenteerd op het scorebord.

 
lean@elance.nl | 0512 - 589 838
Driving production to perfection

Made with ♥ by BO. Be Original

>