ElancE
Software voor Productieplanning en -Registratie
5 redenen

Productieplanning & bezetting
Sturen op Uren is voor order-acceptatie op lange termijn en de personeelsplanning van mensen op korte termijn belangrijk
>> meer

Shop Floor Control
Transparantie en realtime inzicht zijn succesfactoren voor een optimale interactie tussen de werkvloer en werkvoorbereiding
>> meer

Online urenregistratie
Correcte ordernacalcultaties, personeelsurenbriefjes en prestatie -indicatoren zijn het resultaat van 1 klik
>> meer

Prestaties & rendement
De standaard prestatie-indicatoren zijn een goed startpunt voor een constante verbetering van de performance van productie
>> meer

Home

Driving production to perfection

ElancE “sturen uren” is een eenvoudig te gebruiken, geavanceerde Productie Management Systeem dat gebruikers in staat stelt om op het scherpst van de snede te produceren.
Het systeem is ontworpen om de overheadkosten te verlagen en tegelijkertijd de performance en de customer service te verbeteren. Want dat is nodig om als productiebedrijf geld te blijven verdienen in deze tijd.

Transparante en realtime productieplanning

ElancE vult het gat tussen het ERP-systeem en de werkvloer. Hierdoor wordt het risico van onduidelijkheid, miscommunicatie, suboptimalisatie en een trage terugkoppeling van stuurinformatie geminimaliseerd.
Alle gebruikers kunnen met ElancE op elk moment zien wie wat doet, en of alles nog volgens plan verloopt. Die transparantie is vereist om optimaal samen te werken. En die samenwerking is noodzakelijk om de snelheid en de betrouwbaarheid te leveren die de markt vraagt.

ElancE “sturen op uren” is bedoeld voor MKB-bedrijven met stuksproductie. Wat voor producten, in welke seriegroottes en productie op voorraad of op klantorder maakt niet uit.
 
lean@elance.nl | 0512 - 589 838
Driving production to perfection

Made with ♥ by BO. Be Original

>