ElancE
Software voor Productieplanning en -Registratie
5 redenen

Productieplanning & bezetting
Sturen op Uren is voor order-acceptatie op lange termijn en de personeelsplanning van mensen op korte termijn belangrijk
>> meer

Shop Floor Control
Transparantie en realtime inzicht zijn succesfactoren voor een optimale interactie tussen de werkvloer en werkvoorbereiding
>> meer

Online urenregistratie
Correcte ordernacalcultaties, personeelsurenbriefjes en prestatie -indicatoren zijn het resultaat van 1 klik
>> meer

Prestaties & rendement
De standaard prestatie-indicatoren zijn een goed startpunt voor een constante verbetering van de performance van productie
>> meer

Kennis

In de huidige tijd met snel veranderende marktomstandigheden is het voor productiebedrijven noodzakelijk om in hun productiebesturing te innoveren.

Tijdens een gezamenlijk project met de Rijksuniversiteit Groningen bij een groot aantal bedrijven is onomstotelijk vast komen te staan dat het MKB nog een grote stap voorwaarts kan maken door hun productiebesturing beter op het productieproces te laten aansluiten.

ElancE “sturen op uren” komt voort uit de behoefte om productieprocessen beter te beheersen, de snelheid te verhogen en de tegelijkertijd de indirecte productiebesturing verregaand te vereenvoudigen. En, zoals dat meestal gaat bij innovaties, ook uit een stukje ergernis over de bestaande situatie bij veel bedrijven. Ons credo luidt niet voor niets ‘Driving production to perfection’.

Bij ElancE worden de implementaties bij klanten en de productontwikkeling daarom ook niet gedaan door IT-consultants, maar door specialisten die uit ervaring weten wat er nodig is om een productieproces optimaal te laten verlopen.

ElancE werkt bij haar productontwikkeling bovendien nauw samen met de gebruikers. Want onze gebruikers weten als geen ander wat er tegenwoordig gevraagd wordt en welke gereedschappen er nodig zijn om dat te realiseren. Via het serviceabbonnement hebben zij daarom een belangrijke invloed op de doorontwikkeling van de software. Bij ElancE staat de gebruiker centraal.

 
lean@elance.nl | 0512 - 589 838
Driving production to perfection

Made with ♥ by BO. Be Original

>