ElancE
Software voor Productieplanning en -Registratie
5 redenen

Productieplanning & bezetting
Sturen op Uren is voor order-acceptatie op lange termijn en de personeelsplanning van mensen op korte termijn belangrijk
>> meer

Shop Floor Control
Transparantie en realtime inzicht zijn succesfactoren voor een optimale interactie tussen de werkvloer en werkvoorbereiding
>> meer

Online urenregistratie
Correcte ordernacalcultaties, personeelsurenbriefjes en prestatie -indicatoren zijn het resultaat van 1 klik
>> meer

Prestaties & rendement
De standaard prestatie-indicatoren zijn een goed startpunt voor een constante verbetering van de performance van productie
>> meer

Over Ons

ElancE® en “sturen op uren” ® zijn geregistreerde merknamen van Langhout & Cazemier (L&C).
L&C adviseert bij het verbeteren van de interne logistiek en de fysieke productieprocessen van haar klanten. Tijdens de vele projecten die L&C in het MKB heeft uitgevoerd, kwamen steeds dezelfde problemen naar voren:
  • ERP-systemen ondersteunen de productie meestal onvoldoende op het gebied van planning, shop floor control en registratie.
  • De starheid van veel ERP-systemen beperkt de productie in haar flexibiliteit en -innovatie.
  • Veel planningsproblemen zijn het gevolg van onbetrouwbare en vooral verouderde voorcalculaties.
  • Veel bedrijven hebben beperkt zicht op de urenbesteding en nacalculaties, terwijl dat de grootste kostenfactor in productie is.
  • Terugkoppeling van stuurinformatie en nacalculaties is vaak te traag om effectief bij te sturen in de productie.

Tijdens een gezamenlijk, meerjarig onderzoek met de Rijksuniverstiteit Groningen (RuG) bij een groot aantal bedrijven in 2007-2008 werd dit beeld nog eens bevestigd.
Om haar klanten toch een goede oplossing te bieden is L&C in 1999 gestart met de ontwikkeling van ElancE “sturen op uren”, als add-on op het ERP-systeem. In samenwerking met een groeiend aantal gebruikers en de RuG is het systeem door de jaren heen steeds verder doorontwikkeld, uitgebreid en geperfectioneerd.

Maart 2009 is de nieuwste, volledig webbased versie geïntroduceerd, ElancE “sturen op uren” V8.0. Met deze webversie en de unieke softwaretechnische databasebenadering is opnieuw een grote sprong gemaakt in gebruiksgemak, snelheid/responstijd en visualisatie van data. Maar ook de functionaliteit is op enkele belangrijke punten verder uitgebreid.

 
lean@elance.nl | 0512 - 589 838
Driving production to perfection

Made with ♥ by BO. Be Original

>