ElancE
Software voor Productieplanning en -Registratie
5 redenen

Productieplanning & bezetting
Sturen op Uren is voor order-acceptatie op lange termijn en de personeelsplanning van mensen op korte termijn belangrijk
>> meer

Shop Floor Control
Transparantie en realtime inzicht zijn succesfactoren voor een optimale interactie tussen de werkvloer en werkvoorbereiding>> meer

Online urenregistratie
Correcte ordernacalcultaties, personeelsurenbriefjes en prestatie -indicatoren zijn het resultaat van 1 klik
>> meer

Prestaties & rendement
De standaard prestatie-indicatoren zijn een goed startpunt voor een constante verbetering van de performance van productie
>> meer

Besturingsconcepten

Lean Manufacturing
Lean Manufacturing is er op gericht om verspillingen (zaken die geen toegevoegde waarde voor de klant leveren) te reduceren. Gevolg hiervan is dat de productiekosten omlaag gaan en de performance verbetert.

ElancE “sturen op uren” ondersteunt Lean Manufacturing met o.a. de volgende functionaliteit:

 1. Met ElancE worden de indirecte kosten van productiebesturing en –registratie gereduceerd.
 2. Indirecte uren worden in ElancE ook als verliesuren gezien, en ingedeeld in OEE-factoren.
 3. ElancE ondersteunt het werken met Kanban-orders.
 4. Voortgangsproblemen, afwijkingen en prestaties worden door ElancE gevisualiseerd op schermen en in rapportagevorm.
 5. Via ElancE wordt de werklast in de productie gebalanceerd.
 6. Calculaties van artikelen kunnen snel en automatisch worden aangepast op basis van werkelijke productieresultaten, zodat er betrouwbare planningsnormen ontstaan in ElancE.
 7. ElancE meet de resultaten van verbeteracties en maakt de performanceverbeteringen direct zichtbaar.

Quick Response Manufacturing (QRM)
QRM is een besturingsfilosofie die zich richt op het verkorten van de totale doorlooptijd van een order. De methode veronderstelt dat doorlooptijd een bepalende kostendrager is, en dat reductie van doorlooptijd altijd een procesverbetering afdwingt. Door de doorlooptijd van een order sterk te reduceren kunnen de productiekosten met 25% dalen. De focus van het bedrijf moet daarom gericht zijn op de doorlooptijd. Dat is dan wel de totale orderdoorlooptijd, inclusief het ordervoorbereidingstraject.

ElancE ondersteunt QRM met o.a. de volgende functionaliteit:

 1. In ElancE kan ook het ordervoorbereidingstraject gepland en geregistreerd worden.
 2. Met ElancE kan er zeer snel (bij)gestuurd worden, wat essentieel is bij hele korte doorlooptijden.
 3. ElancE werkt op basis van werklastbeheersing, en een beheerste werklast geeft vaste, beheerste doorlooptijden.
 4. ElancE meet doorlooptijden en productiviteit, dus verbeteringen worden direct zichtbaar gemaakt.

Theorie of Constraints (TOC)
TOC is een besturingsconcept dat zich baseert op het opsporen van de bepalende bottleneck in productie. Leg een buffer voor de bottleneck en richt alle overige bedrijfsprocessen zodanig in dat de bottleneck-capaciteit maximaal wordt benut. De planning op dit punt geeft het ritme aan waarop alle overige werkprocessen aangestuurd dienen te worden.

ElancE ondersteunt TOC met o.a. de volgende functionaliteit:

 1. Er wordt ingesteld welke capaciteitsgroep de bottleneck is, en de detailplanning opent default met deze bottleneck.
 2. Er wordt in ElancE via werklastbeheersing gestuurd op buffergroottes, en een minimale buffergrootte bij de bottleneck wordt visueel gesignaleerd.
 3. De prioriteitstelling van werkorders op de bottleneck is eenvoudig te bepalen, en deze ordervolgorde wordt default overgenomen op de andere capaciteitsgroepen.

De meeste productiebedrijven hanteren een mix van bovenstaande en andere besturingsconcepten (MRP, JIT, etc.). Omdat ElancE al deze concepten kent, en het goede en bruikbare daaruit combineert, is ElancE “sturen op uren” binnen al deze concepten een uitstekend hulpmiddel voor een perfecte productiebesturing.

 
lean@elance.nl | 0512 - 589 838
Driving production to perfection

Made with ♥ by BO. Be Original

>