ElancE
Software voor Productieplanning en -Registratie
5 redenen

Productieplanning & bezetting
Sturen op Uren is voor order-acceptatie op lange termijn en de personeelsplanning van mensen op korte termijn belangrijk
>> meer

Shop Floor Control
Transparantie en realtime inzicht zijn succesfactoren voor een optimale interactie tussen de werkvloer en werkvoorbereiding
>> meer

Online urenregistratie
Correcte ordernacalcultaties, personeelsurenbriefjes en prestatie -indicatoren zijn het resultaat van 1 klik
>> meer

Prestaties & rendement
De standaard prestatie-indicatoren zijn een goed startpunt voor een constante verbetering van de performance van productie
>> meer

Missie en visie

Missie ElancE: driving production to perfection
ElancE helpt bedrijven bij de dagelijkse beheersing en prestatiemeting van hun productieprocessen, om op basis daarvan hun prestaties op langere termijn structureel te verbeteren. Hierbij geldt: eerst beheersing, dan verbetering.
ElancE heeft zich als doel gesteld om op dit gebied een leidende rol te gaan vervullen binnen het MKB, en biedt hiervoor unieke, praktische instrumenten in een mix van hardware, softwareproducten en dienstverlening.

Visie ElancE
Het succesvol inzetten van informatietechnologie wordt voor bedrijven steeds belangrijker. Niet alleen voor de beheersing van een steeds veranderende marktsituatie en steeds kortere levertijden, maar ook als communicatiemiddel bij verdere decentralisatie van bevoegdheden (zoals bij zelfsturende teams in de productie).
Dit vraagt om systemen die gegevens niet alleen administratief vastleggen, maar deze vooral snel verwerken tot stuurinformatie tussen management en medewerkers.
ElancE levert systemen die deze snelheid en communicatie ondersteunen.

Het gebruik van ERP-systemen is een gegeven in het bedrijfsleven. Deze systemen bieden uitgebreide en uitstekende functionaliteit op allerlei terreinen, maar zijn nogal administratief gericht. De productiebesturing is daardoor vaak een ondergeschoven kindje in deze systemen. Of zeer complex. ElancE vult ERP-systemen aan voor de productiebesturing.

Een besturingssysteem moet aansluiten op het proces, niet andersom. Geen enkel bedrijf of productieproces is gelijk, en deze productieprocessen zijn aan steeds snellere veranderingen en technologische ontwikkelingen onderhevig. Een systeem voor de productiebesturing moet daarom gemakkelijk geconfigureerd kunnen worden op het proces, en mee kunnen groeien in de toekomst. De systemen van ElancE zijn eenvoudig door de gebruiker zelf te configureren op iedere bedrijfssituatie.

Gedreven door marktontwikkelingen en technologie ontstaan er steeds weer nieuwe inzichten als het gaat om productiebesturing. Material Requirement Planning, Just In Time, Six Sigma, Lean Manufacturing, Quick Response Manufacturing zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. ElancE levert systemen die gebaseerd zijn op de laatste inzichten en besturingsconcepten.
Door de groeiende beschikbaarheid, de toenemende mogelijkheden en de dalende kosten van hardware, softwaretechnologie en datacommunicatie worden dergelijke systemen steeds beter betaalbaar. Ook voor kleine bedrijven. ElancE maakt gebruik van die ontwikkelingen.

Het succes van deze systemen in de praktijk wordt in hoge mate bepaald door de hun gebruikersvriendelijkheid en de acceptatie ervan bij de gebruikers tijdens de invoering. Dat betekent dat gebruikers snel moeten kunnen zien wat er met hun input gebeurt. En dat zij het idee hebben dat er iets mee gedaan wordt. De systemen van ElancE bieden de gebruikers daarom het overzicht, de snelheid en de terugkoppeling die een gebruiker verwacht.
 
lean@elance.nl | 0512 - 589 838
Driving production to perfection

Made with ♥ by BO. Be Original

>